Click for Apply Group home page
Apply Apply Home   

Apply Leirvik er tildelt kontrakten på bygging av nød-shelter og helikopterdekk på Valhall Flanke Vest.

VFW 3D view Platform
21.11.2017 Kontrakten mellom Apply Leirvik og Wellhead Platform Alliance (Aker BP, Aker Solutions, Kværner og ABB) ble inngått i dag den 21.11.2017, og består av et nød-shelter og helikopterdekk.

Nød-shelteret er en to-etasjers modul på tilsammen 154 kvm som vil inneholde garderobe, bad, kjøkken, møterom, kontor og overnattingsområde. Plattformen er ubemannet, men skal kunne gi nød-overnatting for inntil 15 personer ved behov. Helikopterdekket er et standard-dekk i h.h.t. krav på norsk sokkel.

Både nød-shelteret og helikopterdekket skal bygges i aluminium ved Apply Leirvik på Stord og skal være ferdigstilt henholdsvis 31.08.2018 og 31.10.2018. De vil deretter bli fraktet til Kværner Verdal for sammenstilling med resten av plattformdekket.

- Kontrakten vil sysselsette rundt 30 årsverk, og passer godt inn med de to pågående prosjektene Johan Sverdrup og Peregrino II. Dette er en viktig kontrakt for vår satsning på små og mellomstore moduler. Tildelingen viser at vårt fokus på kontinuerlig forbedring av leveransekjeden gjør oss konkurransedyktige i et utfordrende marked. Vi er stolte og glade for tildelingen, og ser frem til å starte arbeidet umiddelbart, sier administrerende direktør Helge Gjøsæter.For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Helge Gjøsæter: 915 71 259

< Back
Apply Leirvik | Pb 273, N-5402 Stord, Norway | Tel: +47 53 49 62 00 | Fax: +47 53 49 62 01